Projecten en activiteiten

 

De HCRA neemt deel aan de ontwikkeling van Nextlogic. Nextlogic is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam met als doel de containerbinnenvaart te optimaliseren.

Voor haar leden heeft de HCRA een aanbod om deel te nemen in de aankoop van collectieve energie. Op 2 september 2013 hebben TNO en Syntens een verkenning gepresenteerd voor het tracken and tracen van containers. Met Deltalinqs wordt momenteel bekeken hoe een dergelijk systematiek in de gehele keten toe te passen.

 


Bezoekadres 

Einsteinbaan 1
3439 NJ NieuwegeinPostadres
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
 
Contactgegevens
Tel: 030 - 605 33 44
Fax: 030 - 605 31 22
Email alg.: info@metaalunie.nl

Secretariaat HCRA
Beryl Purvis
Email HCRA: purvis@metaalunie.nl

 
Secretariaat
Het secretariaat van de HCRA is ondergebracht bij de Koninklijke Metaalunie Nieuwegein.
 
HCRA-conditions
De leden van de HCRA gebruiken leverings- en betalings-voorwaarden die specifiek voor de sector zijn opgesteld.

   Holland Container Repair Association